Homepage

slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
slider1
slider2
slider3
slider4
slider5
previous arrow
next arrow

Soluțiile noastre

SERVICII ENERGETICE INTEGRATE
Doriți să reduceți și să securizați costurile energetice operaționale ale afacerii dumneavoastră, să îmbunătățiți confortul ocupanților, siguranța în exploatare și productivitatea?
POMPE DE CĂLDURĂ PE GAZ AISIN TOYOTA
Doriți o reducere cu 95% a consumurilor de energie electrică față de sistemele tradiționale de pompe de căldură și o reducere cu până la 40% a costurilor operaționale în exploatare?
MICRO-COGENERARE EC POWER
Doriți să realizați economii de până la 60% la factura de energie electrică prin producția locală simultană de energie electrică și energie termică într-o singură instalație prin procedeul de cogenerare
SISTEME DE COGENERARE TEDOM
Doriți să securizați aprovizionarea cu energie electrică și termică, să realizați economii de până la 40% la factura de energie electrică, să obțineți o stabilitate bugetară prin predictibilitatea costurilor
GESTIUNE ȘI OPTIMIZARE ENERGETICĂ
Doriți o soluție globală de automatizare și gestiune de la distanță a consumurilor energetice ce integrează colectarea și transmisia automată a datelor înregistrate de către contoarele de energie

De ce CO-GENERGYA?

DE CE SĂ CONVERTIM EFICIENT ENERGIA?

În contextul eforturilor naționale și internaționale de a atinge obiective legate de durabilitate, a converti eficient energia este paradigma prin care putem să ne exprimam respectul față de energiile din natură, sprijinind în același timp securitatea energetică, competitivitatea și durabilitatea mediului pentru generațiile viitoare.

Din punctul de vedere al investitorului în proiecte de eficiență energetică sau de energie regenerabilă, care poate fi un utilizator, un consumator, un furnizor de servicii energetice, nu toate investițiile pot clasificate drept „viabile din punct de vedere economic” dacă perioada de rambursare a investiției inițiale este mai mare decât perioada de timp pe care respectivul investitor ar fi în mod rezonabil dispus să o acorde pentru a recupera costul investițional, utilizând valoarea economiilor de combustibil actualizate ca măsură.

Astfel că la cele trei întrebări majore ale unui investitor în evaluarea economică a unui proiect

> „ – Îmi primesc banii înapoi? ”

> „ – Primesc înapoi costul de finanțare al banilor mei? ”

>„ – Primesc înapoi mai mult decât banii mei și costul de finanțare a banilor? ”

Profitabilitatea economică este asigurată dacă răspunsul este : „ – Da! ”

Se impune astfel o Analiză Obiectivă și o Abordare Pragmatică a eficienței energetice, în corelare cu asigurarea randamentului investițional, pentru a crea un impact direct, cu efecte pozitive în prețul energiei, în cel al productivității industriale, al sănătății , al calității aerului, în bugetele locale, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în securitatea energetică, în creșterea economică.

Despre CO-GENERGYA

CO-GENERGYA s-a născut prin sinergia dintre pasiunea pentru inovațiile tehnologice de proces/produs și expertiza tehnică dobândită în implementarea proiectelor de modernizare și eficientizare energetică a clădirilor civile și industriale în Vestul Europei și Nordul Africii.

Fasonăm prin proiectele noastre modul în care eficiența energetică și energia regenerabilă sunt privilegiate, proiectate, implementate și operate în clădirile publice, în cele private sau în facilitățile industriale.

Soluțiile noastre variază de la modernizarea infrastructurii energetice a clădirilor până la dezvoltarea proiectelor noi de energie regenerabilă combinate cu soluții financiare adaptate.

Folosim o gamă largă de tehnici pentru a reduce cheltuielile de operare, pentru a moderniza și întreține instalațiile, pentru a stabiliza costurile cu energia, pentru a îmbunătăți nivelul de confort a ocupanților, a crește fiabilitatea energetică și a proteja mediul.

Parteneriatul nostru exclusiv cu lideri internaționali cheie din domeniul producției de echipamente furnizoare de energie electrică și termică pentru procesele de încălzire, răcire sau refrigerare ne onorează și certifică angajamentul nostru deplin în a oferi cele mai bune strategii de rentabilizare a consumurilor energetice.

Grație expertizei tehnice dobândite în decursul anilor prin elaborarea de Studii de fezabilitate, prin Planificare, Control și Execuție a proiectelor din domeniul Cogenerării, al Pompelor de Căldura cu Motoare Termice pe Gaz și al Eficienței

Energetice, garantăm excelenta desfășurare a tuturor etapelor cheie ale proiectului dumneavoastră de economie de energie, de la faza de studiu și dimensionare, inclusiv finanțare și implementare, până la monitorizarea de la distanță a funcționării, a gestiunii mentenanței preventive și curative a instalației dumneavoastră.

Modelele noastre de calcul economic, serviciile și progresele tehnologice propuse oferă o viziune modernă asupra modului în care oamenii pot gestiona, renova și interacționa cu facilitățile, îmbunătățind confortul și satisfacția ocupanților, pregătind astfel organizația dumneavoastră pentru o construcție durabilă și sigură a viitorului.

Aplicații și domenii energivore

Indiferent dacă proiectați o clădire nouă sau doriți să renovați o clădire existentă, serviciile și soluțiile noastre energetice integrate se adaptează provocărilor și exigențelor specifice activităților dumneavoastră, asigurând îndeplinirea obiectivelor legate de:

> Creșterea profiturilor prin reducerea costurilor energetice și prin crearea unui avantaj competitiv pentru organizația dumneavoastră.
> Securizarea consumurilor energetice și reducerea riscurilor legate de aprovizionarea cu energie.
> Minimizarea emisiilor de carbon legate de activitățile companiei.
> Abordarea inteligentă și pragmatică a reglementărilor legate de schimbările climatice.