ESCO

SERVICII ENERGETICE

Doriți să reduceți și să securizați costurile energetice operaționale ale afacerii dumneavoastră, să îmbunătățiți confortul ocupanților, siguranța în exploatare și productivitatea?

Contractul nostru pe termen lung de furnizare de Servicii Energetice Integrate ESPC poate fi răspunsul pertinent la îngrijorările organizației dumneavoastră legate de costuri și securitate energetică.

Angajamentul nostru asumat se adresează companiilor, comunităților rezidențiale, sectorului public și altor utilizatori de servicii energetice care:

> Au un sistem energetic existent depășit,
> Sunt în etapa de proiectare sau construcție de noi facilități sau de modernizare a celor existente,
> Sunt în proces de reabilitare structurală a instalațiilor existente,
> Doresc să revitalizeze sistemul energetic însă dețin fonduri limitate alocate pentru investiții,
> Doresc să realizeze economii monetare prin costuri și consumuri mai mici cu energia,
> Doresc să reducă impactul negativ asupra mediului,
> Doresc o tranziție către surse regenerabile de energie însă cu costuri investiționale reduse.

DE CE SĂ INVESTI ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ?

Deoarece Energia este o resursă din ce în ce mai strategică pentru afacerea ta! Costurile în creștere și sursele instabile de energie sunt variabile care trebuie ținute întotdeauna sub control!

Avantajul competitiv afacerii tale este dependent de reducerea costurilor cu energia și de minimalizarea impactului asupra ecosistemului prin reducerea necesarului de energie!

Un proces de producție eficient și din punct de vedere energetic contribuie la creșterea calității produselor și serviciilor oferite!

Investiția în tehnologii eficiente și inovatoare permite companiei tale să raționalizeze procesele de producție, cu o reducere consecventă a consumului și a facturii la energie. Se garantează astfel o reducere suplimentară a costurilor de asistență și întreținere!

DĂM ENERGIE IDEILOR TALE!

În CO-GENERGYA găsești un singur interlocutor, un singur partener pentru fiecare etapă a transformării tale energetice.

Soluțiile noastre personalizate permit finanțarea integrala a proiectelor în formula Furnizării de Servicii Energetice Integrate ESPC pe o durată de maxim 10 ani sau puteți alege o formulă flexibilă de finanțare prin leasing financiar – operațional – închiriere pe o perioadă garantată de amortizare a investiției de până la 5 ani.

OPTEZI PENTRU O SOLUȚIE DE TIP FURNIZARE DE SERVICII ENERGETICE INTEGRATE ESPC?

Este o alegere înțeleaptă și începutul unui parteneriat strategic.

Împreună stabilim un plan de investiții și contribuim în instalația dumneavoastră cu parteneri profesioniști atent selectați.

CO-GENERGYA gestionează și implementează într-o transparență totală față de dumneavoastră:

> Investiția parțială sau totală cu cheltuielile de capital în vederea investiției – CAPEX.
> Asumarea costurilor legate de achiziția de combustibil – OPEX.
> Studiul de fezabilitate detaliat cu scopul de a identifica tipurile de echipamente perfect adaptate clădirii dumneavoastră.

> Studiul de rentabilitate economică a proiectului investițional – NPV, IRR, PAYBACK, ROI.
> Proiectarea, construcția, certificarea și funcționarea instalației de la
A la Z.
> Asumarea mentenanței preventive și curative pentru o perioada de 10 ani, pe toata durata de viață a proiectului.
> Asumarea riscurilor financiare și tehnice precum și a costurilor legate de formalitățile administrative ale instalației.

> Contabilizarea și monitorizarea energetică a instalației
> Instalarea unui sistem propriu de gestiune de la distanță a instalației, ceea ce va permite depistarea rapidă și în timp real a eventualelor disfuncționalități ( automatizare, erori, defecțiuni, etc.) , obținând astfel optimizarea maximă a economiilor în energie și costuri.

La expirarea perioadei de 10 ani diferite opțiuni sunt disponibile:

> Alegeți dacă instalația intră în posesia dumneavoastră prin plata unei valori reziduale,
> Recuperăm și reciclăm echipamentele puse la dispoziția dumneavoastră,
> Înlocuim echipamentele existente cu noi unități și încheiem un nou contract reciproc avantajos.

GALERIE

RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ:

> Punerea la dispoziția noastră a unui spațiu necesar pentru instalare și acces nelimitat la instalație.
> Punerea la dispoziția noastră a facilităților în sensul aprovizionării cu combustibil și a energiei necesare funcționarii echipamentelor.
> Încheierea unei polițe de asigurări de incendiu și alte calamități pentru instalațiile furnizate.
> Cumpărarea energiei termice și termice furnizate de către echipamentele noastre pe toata durata contractului la prețul contractual convenit în prealabil, evident la un preț inferior prețului din piață.

În funcție de soluția oferită și contractul convenit, CO-GENERGYA poate recupera investiția din bugetul eliberat de factura mai mică la energie după economiile de energie realizate din energia valorificată , din energia injectata în rețea și din eventuala contribuție oferită de statul român pentru stimularea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficiență.

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ:

Un partener fiabil în gestiunea performanței energetice a clădirii sau afacerii dumneavoastră.

Un parteneriat comercial Win-Win: câștigurile energetice și financiare sunt partajate. Riscuri tehnice și financiare eliminate: Soluția noastră = Investiția Noastră = Responsabilitate Asumată!

Tehnologia inovativă a Cogenerării și a Pompelor de Căldură cu Motoare Termice pe Gaz în beneficiul dumneavoastră.

Producția locală de energie electrică și termică la un preț imbatabil.

Serviciu gratuit permanent de mentenanță preventivă și curativă 365 zile pe an, pentru asigurarea continuă a aprovizionării cu energie electrică și termică.

Actualizarea gratuită a conformității localului tehnic în funcție de exigențele locale. Securizarea producției de energie termică datorită producției suplimentare din procesul de cogenerare.

Contabilizarea și monitorizarea energetică gratuită.

Garanția obținerii unui preț al energiei termice și electrice mai mic decât prețul plătit înainte de implementarea proiectului.

Economii evidente, scalabile, la facturile pentru energie.